woensdag, 5. december 2012 - 21:21

Verontreinigde bodem Tynaarlo grondig aangepakt

Tynaarlo

De provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo en Stichting Bodemsanering NS
(SBNS) gaven woensdag het officiële startsein voor een van de grootste
bodemsaneringen van Nederland. De bodemverontreiniging op de
voormalige locatie van metaalverwerkingsbedrijf Van Wijk & Boerma langs
het spoor in Tynaarlo wordt de komende jaren aangepakt. Met de sanering
komt een eind aan het milieuprobleem dat al sinds eind jaren ’80 speelt.

Tot in het midden van de jaren ’80 was in Tynaarlo het metaalbewerkingsbedrijf Van Wijk & Boerma gevestigd. De bodem van het bedrijfsterrein is sterk verontreinigd met zware metalen en gechloreerde koolwaterstoffen. De vervuiling strekt zich uit tot over het achtergelegen NS-perceel. Over enkele tientallen jaren vormt dat een bedreiging voor de Drentsche Aa en de drinkwatervoorziening van de stad Groningen. Mede daarom is Tynaarlo aangewezen als spoedlocatie. Volgens de
landelijke afspraken in het bodemconvenant worden deze locaties voor 2015 aangepakt.

Financieel, juridisch, technisch en organisatorisch gezien gaat het om een zeer complex project. Jarenlang is gesproken over een goede methode om het terrein te saneren en over de financiering. De totale kosten bedragen rond 8 miljoen euro. Een constructieve samenwerking tussen de provincie, gemeente en SBNS en goede afspraken met de grondeigenaren en het rijk hebben de start nu mogelijk gemaakt.

SBNS is eind november gestart met het saneren van de bovengrond van het NSperceel langs het spoor, achter het bedrijfsterrein Zuidlaarderweg 12. Hier wordt 5.000 m3 zwaar verontreinigd slib verwijderd. Ook wordt zo’n 20.000 m3 verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd, waarna het terrein wordt aangevuld met 40.000 m3 geschikte grond.

Op 1 januari 2013 komt het bedrijfsterrein met de panden van het voormalige metaalverwerkingsbedrijf in handen van de provincie Drenthe. De volgende stappen zijn een flora- en fauna-onderzoek en een asbestinventarisatie. Daarna, naar verwachting eind 2013, start het slopen van de gebouwen, het afgraven van de pit van de vervuiling en tegelijkertijd ook het saneren van de diepe ondergrond met micro-organismen. De toekomstige bestemming van het terrein is nog niet bekend.
Provincie:
Tag(s):