woensdag, 19. december 2012 - 22:03

Werkgelegenheid Drenthe opnieuw gedaald

Regio

Voor het derde jaar op rij is de werkgelegenheid in Drenthe gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Provinciaal werkgelegenheidsregister. Tussen april 2011 en april 2012 daalde het aantal fulltime banen met een kleine 1%. Er zijn nog geen tekenen van langdurig herstel van de economie.

In Drenthe laten de provincie en gemeenten elk jaar een werkgelegenheidsonderzoek uitvoeren onder bedrijven en instellingen. Dit geeft inzicht in de ontwikkelingen op de provinciale arbeidsmarkt. De gegevens worden gebruikt voor het economisch beleid. Daarnaast maken
bedrijven en instellingen gebruik van de cijfers voor informatie over hun branche of sector.

Op 1 april 2012 telde Drenthe 173.900 fulltime banen (banen van ten minste 12 uur). Dat zijn er ruim 1.200 minder dan het jaar ervoor. De werkgelegenheid is in bijna alle sectoren gedaald. Vooral de bouw (-930 banen), handel (-500) en agrarische sector (-370) tonen een fors verlies
aan banen. Ook de industrie (-250), financiële instellingen (-210) en transportsector (-180) kennen een substantiële afname. Door de gevolgen van de economische crisis hebben veel bedrijven moeten inkrimpen of zelfs hun deuren moeten sluiten.

De grootste sector in Drenthe, de gezondheidssector, laat een geheel ander beeld zien. In deze sector kwamen er 1.100 banen bij. Er is een stijgende behoefte aan zorg. Ook de groei van ruim 200 banen bij de overheid is opvallend. Dit heeft vooral te maken met de bezuinigingen bij
defensie. Deze hebben geleid tot een herverdeling van eenheden binnen Nederland, die gunstig heeft uitgepakt voor de kazerne in Havelte. Gezien de verdergaande bezuinigingen bij rijksdiensten als belastingdienst, gevangeniswezen en rechtbanken verwachten we een daling
van de werkgelegenheid bij rijksdiensten.

De daling van de werkgelegenheid deed zich in bijna alle Drentse gemeenten voor. Van de vier grote gemeenten in Drenthe zagen Hoogeveen (-2,0%) en Assen (-1,2%) hun werkgelegenheid
het meest teruglopen. In Hoogeveen daalde met name het aantal banen in de zorg. In Assen liep vooral de werkgelegenheid in de bouw en industrie terug. Door een forse toename in de zorg, is er in Emmen sprake van een minimale daling (-0,1%). In deze gemeente is vooral de
werkgelegenheid in de bouw en handel afgenomen. Meppel kent daarentegen een lichte toename (+0,3%).
Provincie:
Tag(s):