vrijdag, 9. november 2012 - 9:22

'Zuid-Holland laat konijnen en vossen gruwelijke dood sterven'

Den Haag

De provincie Zuid-Holland geeft toestemming om konijnen en vossen te doden die langs het HSL-traject leven. Volgens de Partij voor de Dieren gebeurt het afmaken op een gruwelijke manier. ''De dieren worden niet alleen afgeschoten, ook hun holen worden dichtgegooid. Daardoor sterven ze een langzame verstikkingsdood''.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland verzet zich daar fel tegen en pleit voor diervriendelijker methoden.

De provincie Zuid-Holland heeft ontheffing verleend van de Flora- en faunawet om konijnen en vossen te doden die in de buurt van het traject van de Hoge Snelheidslijn (HSL) leven. Konijnen zijn beschermde inheemse diersoorten en mogen dus niet zonder reden worden gedood.

Doden om verzakking te voorkomen
Volgens de provincie veroorzaken deze dieren echter ernstige graafschade, wat kan leiden tot verzakkingen. Daarmee zou de veiligheid van het Zuid-Hollandse deel van het HSL-traject in gevaar komen. Daarom mogen konijnen en vossen worden afgeschoten. Maar tevens mogen de holen van deze dieren worden dichtgegooid, ook als er bijvoorbeeld nog moeders met jongen in zitten. Zij sterven daardoor een langzame verstikkingsdood.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt het onbegrijpelijk dat de provincie toestemming heeft gegeven voor deze methoden. Het is volgens de partij onethisch en zeer dieronvriendelijk om konijnen- en vossenholen dicht te gooien. Het veroorzaakt groot dierenleed omdat de dieren hierdoor een gruwelijke dood sterven.
Provincie:
Tag(s):