dinsdag, 19. november 2013 - 17:55 Update: 03-07-2014 0:48

150 uur werkstraf voor Leidse schooldreiger

Foto van politie en leerling op schoolplein | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De rechtbank Den Haag veroordeelt de 19-jarige jongen die op internet dreigde een leraar en leerlingen van een school in Leiden neer te schieten tot een werkstraf van 150 uur. De jongen stelde tijdens de rechtszaak dat het een grap was. De rechtbank ging hier niet in mee, omdat uit de aangifte van de burgemeester van Leiden en de andere reacties blijkt dat men de berichten wel als dreigend heeft ervaren.

De rechtbank overweegt dat het karakter van de gebruikte website 4chan – die een disclaimer bevat waaruit blijkt dat alles wat er op de website wordt geplaatst fictie is – op geen enkele wijze garandeert dat hierop geen serieuze berichten worden geplaatst. Omdat de jongen heeft gezegd dat het zijn bedoeling was om mensen te shockeren en zoveel mogelijk reacties uit te lokken, is de rechtbank van oordeel dat hij hiermee de kans voor lief heeft genomen dat scholieren en medewerkers van de scholen in Leiden zich bedreigd zouden voelen. Uit onderzoek bleek dat de dreigberichten van zaterdag 20 april 2013, afkomstig van hetzelfde IP-adres, te herleiden waren naar een backpackers hotel in Costa Rica, waar de jongen werkzaam was. Hij heeft bekend dat hij (als grap) één van de twee berichten had geplaatst, maar zei dat het eerste bericht was geplaatst door een, hem verder onbekende, Amerikaanse jongen. Hij heeft met het tweede bericht het effect van het eerste willen versterken. De rechtbank vindt dat de twee berichten als één geheel moeten worden beschouwd, omdat beide berichten tezamen de bedreiging compleet en concreet hebben gemaakt. Daarom is de rechtbank van oordeel dat de jongen, hoewel hij het eerste bericht niet geplaatst heeft, daarbij wel een belangrijke rol heeft gespeeld.
Provincie: