maandag, 17. juni 2013 - 17:43 Update: 03-07-2014 0:56

26 Leerlingen gaven fraude toe, fraude mogelijk nog groter

Foto van eindexamen HAVO VWO | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

In totaal hebben 26 leerlingen gebruik gemaakt van de inkeerregeling: 20 leerlingen van het Ibn Ghaldoun, 5 van een school elders in Rotterdam en 1 leerling van een school in Utrecht. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) maandagmiddag.

Schoolleiders hebben gesprekken gevoerd met leerlingen en hebben meldingen gedaan aan de Inspectie en de politie. De gesprekken hebben geleid tot 26 inkeerverklaringen. 

Er zijn echter concrete aanwijzingen dat de verspreiding van examens breder is geweest, zowel binnen Ibn Ghaldoun als daarbuiten. ‘Ik betreur het dan ook zeer dat niet meer leerlingen gebruik hebben gemaakt van de inkeerregeling’, meldt staatssecretaris Dekker maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek van politie en Inspectie gaat op volle kracht door. Leerlingen die voorinzage hebben gehad en zich níet tijdig hebben gemeld, lopen op korte en lange termijn het risico hun diploma alsnog te verliezen. De zes leerlingen buiten Ibn Ghaldoun die een inkeerverklaring hebben getekend krijgen een tweede kans. Zij leggen alle examens waarvan zij verklaard hebben voorkennis te hebben gehad opnieuw af. 

Van leerlingen die nu nog worden gepakt, wordt de gehele uitslag van het eindexamen ongeldig verklaard. Is een diploma al uitgereikt, dan wordt dat hiermee ongeldig, omdat de rechtsgrond onder het al afgegeven diploma vervalt.

De inkeerregeling gold ook voor de leerlingen op Ibn Ghaldoun. In de eerste plaats werden leerlingen zo in staat gesteld vrijwillig aan te geven voorkennis te hebben gehad van examens – ook van die examens die tot voor het weekend nog niet als gestolen waren opgemerkt en ongeldig waren verklaard. 

In de tweede plaats heeft de school het gebruik van de inkeerregeling aangemoedigd omdat het extra informatie op zou leveren ten behoeve van het onderzoek van politie en het OM naar verspreiding en gebruik van de examens.

Uit de inkeerverklaringen blijkt dat er nog meer examens zijn gestolen. Het gaat om de vwo-vakken Duits, Maatschappijwetenschappen en Economie. De Inspectie heeft deze examens op zaterdag 15 juni ongeldig verklaard voor Ibn Ghaldoun. Het besluit is direct aan de school bekendgemaakt. 

 
Provincie:
Tag(s):