maandag, 22. juli 2013 - 10:46 Update: 03-07-2014 0:54

30.000 euro voor veiligheid drie voetbalverenigingen

fbf
Foto: fbf
Den Haag

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kent de stichting Halt 30.000 euro toe om de veiligheid van drie voetbalverenigingen in kaart te brengen, als basis voor een advies voor een veiliger sportklimaat op die verenigingen.

De veiligheidsanalyses worden dit najaar, als het nieuwe voetbalseizoen van start gaat, onder de noemer ‘Halt en sport’ uitgevoerd. Als de methode werkt, zal zij breder worden toegepast.

De subsidietoekenning vloeit voort uit de intensivering van het actieplan van de rijksoverheid Naar een veiliger sportklimaat, dat in 2011 is opgesteld. Naar aanleiding van de tragische dood van de grensrechter in Almere eind 2012, hebben de sportsector, gemeenten en de rijksoverheid dit plan in april versterkt. Een van de maatregelen is de doorvertaling van de aanpak van het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het ministerie van BZK naar de sport.

De stichting Halt, die zich inzet om jeugdcriminaliteit terug te dringen, wil sportverenigingen, bonden, gemeenten en ministeries ondersteunen en inzicht geven in hoe om te gaan met veiligheid. Zij betrekt ouders en jongeren en maakt ze verantwoordelijk voor een veilige en sociale club. Halt paste de aanpak eerder toe op scholen, in een traject dat samen met VPT werd uitgevoerd om agressie en geweld tegen onderwijspersoneel terug te dringen.

Ook het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ draagt bij aan de financiering van het project. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF (met KNVB, KNHB en NOC*NSF als voortrekkers) en heeft de steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de MOgroep.

Provincie: