dinsdag, 2. juli 2013 - 10:11 Update: 03-07-2014 0:55

80% van Drentse basisscholen heeft slecht binnenklimaat

80% van Drentse basisscholen heeft slecht binnenklimaat
Foto: Archief FBF.nl
Assen

De GGD waarschuwt dat bij 80% van de Drentse basisscholen sprake is van een matig binnenklimaat.

De GGD waarschuwt dat bij 80% van de Drentse basisscholen sprake is van een matig binnenklimaat. De luchtkwaliteit heeft een belangrijke invloed op de gezondheid van leerlingen en onderwijzend personeel, en op hun leerprestaties en functioneren. De SP in Drenthe bepleit een Drenthe brede aanpak: Zorg voor een CO2-meter in ieder klaslokaal.

Frisse en schone lucht op school is een basisvoorwaarde voor leerlingen en leerkrachten. In klaslokalen kan het al snel benauwd worden. Veel mensen in een relatief kleine ruimte en onvoldoende ventilatie leidt tot hoge concentratie CO2. Ongeveer 15% van de leerlingen heeft in meerdere of mindere mate last van astmatische klachten en is extra afhankelijk van een goed binnenklimaat.

SP-statenlid Oosterlaak: ,,Frisse lucht in de klas moet vanzelfsprekend zijn. Voldoende en ook bewust ventileren is noodzakelijk. In sommige gebouwen gaat dat eenvoudig door ramen of roosters op tijd open te zetten, soms zijn extra maatregelen zoals mechanische ventilatie noodzakelijk. Toch komt een aanpak van het probleem slechts moeizaam van de grond. Wij stellen daarom voor te beginnen met een CO2-meter in ieder klaslokaal. In een motie vragen we het college daarvoor een uitvoeringsplan te maken’’.

Volgens de SP past een plan voor CO2-meters in de klas in een gezond beleid van de provincie. Drenthe heeft de sensor techniek als één van de innovatieve sectoren aangemerkt. Bovendien houdt de provincie zich nu al bezig met het monitoren van de kwaliteit van het onderwijs.

Oosterlaak: Een CO2-meter in ieder klaslokaal betekent dat meteen gesignaleerd wordt waar en wanneer er problemen zijn met de luchtkwaliteit. Dat is een begin. Wanneer de concentratie CO2 in een lokaal teveel oploopt is het tijd voor maatregelen. Daar kan niemand dan meer omheen’’. 

Provincie: