woensdag, 27. maart 2013 - 14:46 Update: 03-07-2014 1:00

Aanpassing vergunning gaswinning Bedum

Aanpassing vergunning gaswinning Bedum

Bedum - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat in het Groningse Bedum voorbereidingen treffen voor het in gebruik nemen van een vijfde winningsput. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken woensdag.

Momenteel wordt bekeken of er in het beoogde gasveld voldoende gas aanwezig is om de put daadwerkelijk in gebruik te nemen. De benodigde vergunning is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. De NAM wint sinds 1985 aardgas in Bedum. Op deze locatie zijn al vier putten in gebruik. Een vijfde put op dezelfde locatie is nodig om op een zo rendabel mogelijke manier gas uit dit kleine veld te winnen. De hoeveelheid gas die in Bedum mag worden gewonnen blijft gelijk. In totaal is er tot nu toe ongeveer tien miljard kubieke meter gas gewonnen in Bedum. De aangepaste vergunning ligt zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Bedum. Tot en met 8 mei 2013 kan bezwaar worden ingediend. Het Groningen-gasveld en het gasveld bij Bedum zijn twee gescheiden gasvelden. Het gas is ook verschillend van samenstelling. Volgens het KNMI komen voelbare bevingen door gaswinning in de kleine velden zoals het gasveld bij Bedum amper voor. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet toe op een veilige gaswinning in Bedum.

Provincie: