zaterdag, 1. juni 2013 - 18:46 Update: 03-07-2014 0:57

Aanrijtijden politie nagenoeg onveranderd

foto van Amsterdamse politie | fbf
Foto: fbf archief
Den Haag

De politie was vorig jaar in 92,4% van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse bij een noodhulpmelding.

Dat percentage is ongeveer gelijk aan de vorige meetperiode (92,6%). In spoedeisende gevallen streeft de politie ernaar binnen een kwartier ter plaatse te zijn. Tot nu is per gebied of regio, in overleg met het lokaal bestuur, bepaald in hoeveel procent van de gevallen de streeftijd gehaald moet worden. In de meeste regio’s ligt die norm op 90 procent. De meeste regio’s (op drie na) halen die norm. In totaal heeft de politie ruim 200.000 noodmeldingen gekregen (periode april 2012-februari 2013).

Binnen 15 minuten ter plaatse

Hoofdcommissaris Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de nationale politie: "De politie is in 92,4% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse. Dat is een goede prestatie. De politie heeft in het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan verbetering van de aanrijtijden. Burgers moeten er van op aan kunnen dat de politie zo snel mogelijk ter plaatse is om noodhulp te verlenen." Bij noodhulpmeldingen kunnen nu ook eenheden worden opgeroepen die normaal niet worden ingezet voor noodhulp, als die bijvoorbeeld in de buurt zijn of op piekmomenten. Ook is het soms mogelijk om één persoon naar de melding te sturen, in plaats van (zoals gebruikelijk) twee, zodat capaciteit wordt vrijgespeeld. Door de komst van een Nationale Politie per 1 januari 2013, is het nu gemakkelijker om politie uit andere regio’s in te zetten. Ook wordt de tijd die verstrijkt in de meldkamer indien nodig verkort, door alvast een eenheid uit te sturen en ondertussen de melding af te maken.

Verschillen tussen gemeenten

Door het verschil in bereikbaarheid, zijn er ook veel verschillen tussen gemeenten in de aanrijtijden. 174 gemeenten haalden niet de 90%. Dit aantal is ongeveer gelijk aan de vorige meetperiode, toen 171 gemeenten dit niet haalden. Dit heeft voornamelijk te maken met bereikbaarheid van gebieden, bijvoorbeeld door B-wegen, bruggen, tunnels etc. Zo is de situatie in Zeeland lastig, vanwege de uitgestrektheid van het gebied. Daarom ligt de gestelde norm voor Zeeland ook lager. Als plaatsen lastig te bereiken zijn en daardoor een langere aanrijtijd wordt verwacht, wordt veelal telefonisch contact gehouden met de beller en kijkt de politie gekeken of op afstand al enige hulp valt te bieden

Cijfers

In de tabel staat een overzicht van de verschillende voormalige regiokorpsen van de politie waarbij staat vermeld in hoeveel procent van de gevallen de politie binnen een kwartier ter plaatse was. De cijfers in de eerste kolom bestrijken de periode april 2012-februari 2013. De tweede kolom geeft de cijfers van het jaar daarvoor.

Provincie:
Tag(s):