donderdag, 17. januari 2013 - 9:56 Update: 03-07-2014 1:04

Aantal werklozen groeit door naar 571.000

Aantal werklozen groeit door naar 571.000

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2012 toe met 19 duizend en kwam uit op 571 duizend personen. Dit blijkt donderdag uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in december uitkwam op 340 duizend, dat zijn er 18 duizend meer dan in november. [b]Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid [/b] In december is de werkloosheid verder gestegen tot 7,2 procent. Een maand eerder was nog 7,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid is sinds juni 2011 vrijwel voortdurend opgelopen. Toen bedroeg de werkloosheid 5,0 procent. Daarvoor was er gedurende anderhalf jaar een licht dalende trend van de werkloosheid. [b]Gemiddeld 10 duizend werklozen per maand erbij in 2012[/b] Het afgelopen jaar steeg het aantal werklozen met gemiddeld 10 duizend per maand. Er werden iets meer mannen dan vrouwen werkloos. De werkloosheid onder 45-plussers nam in 2012 met gemiddeld 4 duizend per maand toe. Bij zowel jongeren als 25-tot 45-jarigen waren dit er 3 duizend. [b]WW-uitkeringen bouwnijverheid fors gestegen in 2012 [/b] Het aantal lopende WW-uitkeringen kwam in december 2012 uit op 340 duizend. Dat zijn er 70 duizend meer dan een jaar eerder. In de bouwnijverheid steeg het aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met meer dan 70 procent. Ook onder jongeren tot 25 jaar en in de provincies Overijssel en Gelderland nam het aantal uitkeringen het afgelopen jaar relatief sterk toe. UWV verstrekte in 2012 ruim 502 duizend nieuwe WW-uitkeringen, bijna 87 duizend meer dan in 2011. In 2012 werden 432 duizend uitkeringen beeindigd, 14 duizend meer dan in 2011. Het aantal vanwege werkhervatting beeindigde uitkeringen nam vorig jaar licht af met 3 duizend tot 213 duizend.
Categorie: