maandag, 25. februari 2013 - 12:33 Update: 03-07-2014 1:02

Aantallen muskus- en beverratten steeds meer onder controle

Aantallen muskus- en beverratten steeds meer onder controle

Utrecht - In grote delen van Nederland hebben de beheerorganisaties de populatie van muskus- en beverratten steeds beter onder controle. Daardoor is in 2012 het aantal gevangen muskusratten opnieuw afgenomen.

In totaal gaat het nog om zo'n 114.000 muskusratten, ruim 10.000 minder dan vorig jaar. Het aantal gevangen beverratten bleef uiterst laag. Muskus- en beverratten worden gevangen omdat zij schade veroorzaken aan ons kwetsbare watersysteem. Zo ondergraven ze kades en dijken waardoor de veiligheid van deze waterkeringen wordt aangetast. [b]MUSKUSRATTEN[/b] Het aantal gevangen muskusratten is in 2012 met bijna 9% gedaald naar 114.126. Opvallend is de situatie in de provincie Groningen. Daar zijn 40.584 muskusratten gevangen, dit is ruim 35% van de landelijke vangsten. Ook in gebieden waar de situatie onder controle is moeten de beheerorganisaties alert blijven. Gezien de enorme voortplantingssnelheid kan een populatie anders weer snel groeien. [b]BEVERRATTEN[/b] Het aantal gevangen beverratten laat een geringe afname zien, In totaal zijn 533 dieren gevangen, dat zijn er 25 minder dan vorig jaar. De binnenlandse populatie beverratten is vrijwel verdwenen. De beverratten worden vooral gevangen in het grensgebied met Duitsland. De gekozen strategie om alle beverratten die instromen vanuit Duitsland vlak bij de grens te vangen werkt! [b]BIJVANGSTEN GEDAALD[/b] Het aantal bijvangsten is in 2012 met 20% gedaald, in totaal gaat het nog om 11.662 dieren. Nu we in grote delen van Nederland de aantallen muskus- en beverratten goed onder controle hebben, hoeven er minder vangmiddelen te worden uitgezet. Daardoor komen ook aanmerkelijk minder andere dieren in deze vangmiddelen. Daarnaast worden de vangmiddelen continue verder ontwikkeld om bijvangsten te voorkomen. Met de resultaten van het in 2011 afgeronde onderzoek naar bijvangsten wordt getracht het aantal bijvangsten nog verder terug te dringen. [b]VELDPROEF MUSKUSRATTEN[/b] De waterschappen doen een veldproef om te onderzoeken of de bestrijding van muskusratten nu op de beste manier gebeurt. In de veldproef onderzoeken de waterschappen wat het verband is tussen het aantal uren dat bestrijders in het veld werken om muskusratten te vangen en de schade die muskusratten aanrichten aan dijken en kades. Muskusratten worden gevangen omdat ze met hun gegraaf schade toebrengen aan dijken, kades en andere waterstaatswerken. Dat is gevaarlijk en kan veel schade veroorzaken. De veldproef duurt van januari 2013 tot januari 2016 en vindt in verschillende gebieden verspreid over het land plaats.
Provincie: