vrijdag, 19. april 2013 - 16:00 Update: 03-07-2014 0:59

Aartsbisdom Utrecht brengt eigen glossy `Priester

Foto van glossy Priester | Aartsbisdom Utrecht
Foto: Aartsbisdom Utrecht
Utrecht

Ter gelegenheid van Roepingenzondag op 21 april heeft de Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht de eenmalige glossy `Priester' uitgebracht.

Met deze glossy wil de Roepingenraad aandacht vragen voor het priesterschap. Voor dit tijdschrift is een `dwarsdoorsnede' gemaakt van de actieve clerus van het aartsbisdom. Van de negen geinterviewde priesters is de nestor geboren in 1938, de jongste in 1983. De andere zeven zijn qua geboortejaar verdeeld over de tussenliggende decennia. Een van hen is kardinaal, een ander is gehuwd en vader van vijf kinderen.

Beschrijving
De negen geinterviewde priesters vertellen in dit blad openhartig over hun roeping, hun geloof, hun twijfels en hun overtuigingen. Moeilijke thema's als ziekte en verliefdheid worden daarbij niet uit de weg gegaan. Ook komt aan bod wat het vraagt om juist in deze tijd van ontkerkelijking als priester te werkzaam te zijn. Zoals een van hen het formuleert: "Priesterschap is niet voor watjes."

Gebedsdag om roepingen
Rector Patrick Kuipers, voorzitter van de Roepingenraad: "Het Aartsbisdom Utrecht kampt met een priestertekort, de keuze voor het priesterschap ligt tegenwoordig minder voor de hand. Bij gelegenheid van Roepingenzondag, een jaarlijkse dag waarop de Kerk aandacht vraagt voor de roeping tot het priesterschap, wilden we de priesters in al hun verscheidenheid presenteren. Het zijn negen heel verschillende persoonlijkheden en levensverhalen. Met als gemeenschappelijke kenmerk hun liefde voor Christus en Zijn Kerk. We willen met deze glossy de aantrekkelijkheid en veelzijdigheid van het priesterambt laten zien.

De Priester richt zich op een breed lezerspubliek, maar hopelijk krijgen mannen met een roeping hierdoor een extra steuntje." De glossy wordt officieel gepresenteerd tijdens de gebedsdag om roepingen die op 20 april in de drie vicariaten van het aartsbisdom worden gehouden. Voor het vicariaat Utrecht is dat in Baarn, in het vicariaat Arnhem in Renkum en in het vicariaat Deventer in Hengelo. De Priester (96 blz.) kost EUR 4,95 (exclusief verzendkosten) en is te bestellen bij het Aartsbisdom Utrecht (030 2361570).

QR-code
De negen priesters die hun verhaal vertellen zijn: Casper Pikkemaat, Hans Boogers, Henk van Doorn, Peter Ambting, kardinaal Eijk, Paul Daggenvoorde, Ton Huitink, Martin Los en Anton ten Klooster. De interviews in de Priester worden afgewisseld met korte artikelen over de priesteropleidingen, een FAQ over de priesterroeping en een korte biografie van Alphons Ariens, een van de bekendste priesters die het Aartsbisdom Utrecht voortbracht. Middels een QR-code op de voorzijde van de glossy krijgen lezers met een smartphone toegang tot een website met een aantal extra's. Daar zijn onder meer een bonusinterview met George Paimpillil, een filmpje en diverse materialen te vinden: www.ariensinstituut.nl/roepingenraad/priester.

Provincie: