dinsdag, 3. december 2013 - 15:30 Update: 03-07-2014 0:47

Afstemming van zorg tussen huisarts en specialist bij kanker kan beter

Afstemming van zorg tussen huisarts en specialist bij kanker kan beter
Utrecht

Mensen met kanker zijn doorgaans tevreden over de kwaliteit van de huisartsenzorg. Ze vinden dat de huisarts prettig met hen omgaat en ze vinden de gesprekken met de huisarts positief. Maar de afstemming van de huisarts met de specialist kan vaak nog wat beter. Dit blijkt nu uit onderzoek door het NIVEL.

Korte lijnen met oncologen en oncologieverpleegkundigen worden belangrijker nu de huisarts in toenemende mate wordt betrokken in de nazorg voor mensen met kanker. Huisartsen krijgen een steeds grotere rol in de zorg bij kanker toebedeeld, vooral in de nazorg. Ze moeten daarvoor beschikken over voldoende kennis en vaardigheden. Daarnaast is het, gezien de complexiteit van behandelingen bij kanker, zaak dat de huisarts en behandelend specialist goede afspraken maken. Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen met kanker over het algemeen even positief zijn over de huisartsenzorg als de algemene bevolking. Dit blijkt onder meer uit het gemiddelde rapportcijfer van een 8,0 dat vergelijkbaar is met de 7,7 van andere huisarts-patiënten. Mensen met kanker vinden over het algemeen dat de huisarts prettig met hen omgaat en ze vinden de gesprekken met de huisarts positief. Een aandachtspunt is echter de afstemming tussen de zorg van de huisarts en de zorg van de behandelend specialist. Driekwart van de mensen die recent of langer geleden de diagnose kanker kregen en naar eigen zeggen kampen met lichamelijke problemen, gaat hiermee naar de huisarts. De emotionele en sociale problemen van mensen met kanker bereiken de spreekkamer van de huisarts aanzienlijk minder vaak: maar een derde van deze problemen wordt met de huisarts besproken. Ongeveer één op de tien kankerpatiënten heeft de behoefte om (meer) met de huisarts over zijn lichamelijke of emotionele problemen te praten.
Categorie: