woensdag, 20. februari 2013 - 8:10 Update: 03-07-2014 1:02

Alle immigranten moeten participatiecontract ondertekenen

Alle immigranten moeten participatiecontract ondertekenen

- Vicepremier en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher wil dat iedereen die zich vanuit een ander land inschrijft in een Nederlandse gemeente voortaan een participatiecontract ondertekent. Dit schrijft de Volkskrant woensdag.

Dat geldt ook voor migranten, afkomstig uit de Europese Unie, Turkije en de Antillen, die geen inburgeringsexamen hoeven te doen. Door het ondertekenen van het contract onderschrijven nieuwkomers de Nederlandse grondrechten en de rechtstaat. Asscher wil dat immigranten zich beter bewust zijn van de normen en waarden in het land waar zij werken. Er zou, volgens Asscher, nu sprake zijn van achteruitgang in de manier waarop tegen homo's, joden en vrouwen wordt aangekeken. Asscher in de Volkskrant: 'We betalen anders een enorme prijs voor vrijblijvendheid. We moeten duidelijker maken wat dit land zo geweldig maakt: de vrijheid jezelf te zijn.' Voor iedere migrant die zich inschrijft in een gemeente moet het duidelijk zijn wat Nederland verwacht en biedt. Asscher:' Dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben, net als homo's. Dat het geloof niet uitmaakt, ook niet als je niet meer gelooft. Dat in ons land sprake is van individuele vrijheid.' Gaat het bij een inburgeringscursus vooral om taal en praktische kennis, bij een het participatiecontract geven mensen aan dat ze de Nederlandse normen en waarden accepteren. Asscher zoekt nog uit in hoeverre het juridisch mogelijk is om het participatiecontract verplicht te stellen.
Provincie: