zaterdag, 23. maart 2013 - 9:17 Update: 03-07-2014 1:01

'Alleen een politieke oplossing biedt uitkomst conflict Syrië'

'Alleen een politieke oplossing biedt uitkomst conflict Syrië'
Foto: Archief FBF.nl

Dublin/Syrië - 'Alleen een politieke oplossing biedt uitkomst in het conflict in Syrie. Aarzelingen onder EU landen voor het opheffen van het wapenembargo met betrekking tot Syrische oppositiegroepen worden breed gedeeld', zei minister Timmermans na afloop van de discussie over Syrie op de informele Raad van Buitenlandse Zaken in Dublin.

'De komende weken gaan we hier verder over praten. Hoofdzaak is, wat we ook doen, dat dit bijdraagt aan een politieke oplossing. Daarbij kijken we ook naar opheffing van economische sancties tegen de oppositie, vooral om hen in staat te stellen diensten aan de bevolking te verlenen', aldus Timmermans. Minister Timmermans vroeg ook aandacht voor jongeren uit EU landen die zich aansluiten bij jihadisten. 'Dat is een groot punt van zorg voor de Nederlandse regering. Deze jongeren radicaliseren, dreigen te sneuvelen, of komen getraumatiseerd terug, met alle veiligheidsrisico's'van dien' aldus de minister. Verschillende landen gaven aan hier ook meer aandacht aan te willen besteden. Op de agenda van de informele Raad staat vrijdag ook het evalueren van de Europese Dienst voor Extern Optreden. Deze werd in 2010 opgericht. 'Een sterke Europese diplomatieke dienst is nodig om een krachtig Europees geluid te laten horen in mondiale kwesties. Daarom moet deze dienst effectief en efficient handelen, bijvoorbeeld op het terrein van consulaire bijstand en crisisbeheersing. Ook moeten we onderzoeken waar we gebouwen en andere faciliteiten kunnen delen,' aldus Timmermans. Tenslotte zullen de ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de relaties van de EU met regionale organisaties, zoals bijvoorbeeld ASEAN of de Afrikaanse Unie. Timmermans: 'Criminaliteit, terrorisme, of klimaatverandering houden zich niet aan lands- of regionale grenzen regionale organisaties. Het is ook in ons belang dat deze organisaties oplossingen kunnen aandragen voor regionale kwesties, zoals die er zijn in Azie of Afrika.'
Provincie: