dinsdag, 18. juni 2013 - 21:22 Update: 03-07-2014 0:56

Alternatief bezuinigingsvoorstel zorg Caribisch Nederland rond

foto van Caribisch Nederland | Defensie
Foto: Defensie
Den Haag

Minister Edith Schippers (VWS) gaat akkoord met een alternatief voorstel vanuit Caribisch Nederland om de noodzakelijke besparingen op de zorgkosten te halen. Eerder voorgestelde maatregelen worden uitgesteld tot 1 januari 2015, onder de voorwaarde dat de alternatieven de beoogde besparing van 1 miljoen euro per half jaar opleveren. Schippers schrijft dit vandaag in brieven aan de eilandbesturen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Om de sterk oplopende zorguitgaven in Caribisch Nederland een halt toe te roepen, kondigde Schippers in december 2012 maatregelen aan. Deze termijn moet voldoende zijn om het restant van de saneringen te voltooien en het aanbod voor fysiotherapie, waaronder revalidatie, goed te regelen. Caribisch Nederland stelt dat de bezuinigingen kunnen worden gehaald door via harde afspraken productieplafonds vast te leggen voor tandartsen en fysiotherapeuten. Deze afspraken gelden dus al voor 2013. Een van die maatregelen was het schrappen van enkele - van begin af aan als tijdelijk bedoelde - aanspraken uit het verzekerde pakket. Het gaat hier om vergoeding van eenmalige gebitssanering voor volwassenen en fysiotherapie voor volwassenen.

Voorstel overgenomen

De betrokken beroepsgroepen op de eilanden zijn hierop met een voorstel gekomen om dezelfde besparing te realiseren. De minister waardeert de inzet van de beroepsgroepen en neemt hun voorstellen over. Ze geeft onder dezelfde financiële voorwaarden 1 jaar uitstel tot januari 2015. Deze termijn moet voldoende zijn om het restant van de saneringen te voltooien en het aanbod voor fysiotherapie, waaronder revalidatie, goed te regelen. Caribisch Nederland stelt dat de bezuinigingen kunnen worden gehaald door via harde afspraken productieplafonds vast te leggen voor tandartsen en fysiotherapeuten. Deze afspraken gelden dus al voor 2013.

Net als in Europees Nederland moeten in Caribisch Nederland maatregelen worden genomen om binnen de financiële afspraken te blijven. Schippers ziet geen enkele reden om voor de eilanden een uitzondering te maken.  De zorguitgaven in Caribisch Nederland kenden in 2012 een overschrijding van 30 procent (20 miljoen euro). Met deze ingrepen wordt daarvan een deel teruggehaald.

 

 


 

Categorie: