dinsdag, 24. december 2013 - 15:21 Update: 03-07-2014 0:46

AMC en VUmc zetten volgende fusiestap

Foto van ziekenhuis VUmc | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Dinsdag hebben de raden van bestuur van AMC en VUmc een voorgenomen besluit getekend op weg naar een bestuurlijke fusie. Dit meldt het AMC dinsdag.

Die vindt naar verwachting in de zomer van 2014 plaats. Beide Amsterdamse universitair medische centra willen een alliantie aangaan. Samen willen ze de kwaliteit en doelmatigheid van de complexe patiëntenzorg, de opleiding van artsen en medisch specialisten én van het medisch-wetenschappelijk onderzoek verder verhogen.

De beide raden van toezicht hebben ingestemd met het voorgenomen besluit. Het wordt nu voorgelegd aan adviesorganen zoals de Ondernemingsraden. Ook maakt het onderdeel uit van de melding bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

In maart 2013 tekenden AMC en VUmc een intentieverklaring tot samenwerking. De eerste initiatieven voor de voorgenomen samenwerking dateren van 2011. Intussen wordt veel onderzoek gedaan naar de optimale inrichting van de samenwerking. Momenteel voeren AMC en VUmc een intensieve studie uit om de consequenties van de verschillende scenario’s voor de samenwerking in kaart te brengen.

In een commentaar zegt Wouter Bos, voorzitter van de raad van bestuur van VUmc: 'We worden samen heel groot maar dat is eigenlijk niet zo interessant. Het gaat erom dat VUmc en AMC op al hun kernactiviteiten de lat hoger kunnen leggen: betere zorg, beter onderzoek, beter onderwijs, betere opleidingen. Als we het goed doen ook nog eens doelmatiger, dus met voordelen voor de premiebetaler. Ook voor de eigen studenten en medewerkers is het goed nieuws. En het wordt echt spannend als je je realiseert dat we samen in staat zijn om op onderdelen de wereldtop te gaan halen. Daarmee trek je weer nieuwe talenten aan en zo krijg je een keten van positieve effecten. Precies zoals het hoort voor een universitair medisch centrum.'

Marcel Levi, voorzitter van de raad van bestuur van AMC: 'Bij onze voorgenomen samenwerking gaat het om verbetering van de zorg voor de patiënt. Als universitair medische centra verlenen VUmc en AMC zeer specialistische zorg aan patiënten voor wie geen verdere doorverwijzing meer mogelijk is. Met complexe zorg is het nu eenmaal zo dat hoe meer patiënten het behandelteam ziet, hoe beter de zorg wordt. Maar ook is er belangrijke winst te boeken voor de research en de effecten die dat bijvoorbeeld kan hebben op de bedrijvigheid in de regio Amsterdam. Ten slotte zijn er goede kansen om het onderwijs verder te versterken. Daarbij moeten we de nieuwe organisatie zo inrichten dat die overzichtelijk blijft voor patiënten, studenten en medewerkers.' 

VUmc en AMC hopen na afronding van het toetsings- en adviestraject een definitief besluit te nemen over de vorming van de bestuurlijke fusie, die zal worden geleid door een gezamenlijke raad van bestuur en een gezamenlijke raad van toezicht.

Samen hebben AMC en VUmc 15.000 medewerkers en behandelen ze jaarlijks 500.000 patiënten. Aan de twee instellingen studeren ruim 5000 geneeskundestudenten.

Provincie:
Tag(s):