woensdag, 9. januari 2013 - 13:39 Update: 03-07-2014 1:04

Amersfoortse wethouder Van ’t Erve legt werkzaamheden neer

Wethouder Sebastiaan van ’t Erve (Duurzaamheid, Sociale Zekerheid & Integratie en Amersfoort 2.0) heeft met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden neergelegd.

In een brief heeft hij zijn besluit toegelicht. “De afgelopen maanden heb ik meer en meer het gevoel gekregen dat de gemeentelijke politiek niet meer gaat over wat echt belangrijk is voor de mensen die onze stad maken. Het ‘politieke spel’ lijkt belangrijker te zijn geworden dan de beperkte bijdrage die de gemeente kan leveren aan het aanpakken van de maatschappelijke opgaven van onze tijd. Ik moet helaas constateren dat de Amersfoortse politiek - waar ik als wethouder onderdeel van uit maak - op dit moment onvoldoende in staat is om boven zichzelf uit te stijgen. Ik reken het mezelf aan dat ik niet in staat ben gebleken om vanuit mijn rol en verantwoordelijkheid als wethouder het tij te keren. Ik betreur dat het collectief van de Amersfoortse politiek daar ook niet in is geslaagd. Dat gaat mij zeer aan het hart.” “Het debat over de rapportage van de informateur in de Raad van 8 januari jongstleden heeft deze voor mij ontluisterende analyse over het politieke klimaat opnieuw bevestigd. Sterker nog, ik zie tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 geen reëel perspectief om te komen tot een stabiel stadsbestuur, terwijl de stad dat zo hard nodig heeft. Het debat is de druppel die de emmer voor mij heeft doen overlopen. Ik heb daarom besloten om met onmiddellijke ingang mijn werkzaamheden als demissionair wethouder neer te leggen. Er is onvoldoende ruimte om met passie en overtuiging mijn rol als wethouder te kunnen vervullen.”
Provincie: