woensdag, 13. februari 2013 - 13:10

ANBO : akkoord woningmarkt gemiste kans

Woerden

Het akkoord over de extra huurstijging van 6,5 procent voor scheefwoners dat het kabinet heeft gesloten met D66, ChristenUnie en SGP is volgens seniorenbond ANBO een stap in de goede richting, maar ook een gemiste kans. Dit meldt de ANBO woensdag.

“De stagnatie op de woningmarkt vereist een integrale aanpak en meer ruimte voor woningcorporaties om te investeren in verbouw en nieuwbouw,” aldus ANBO-directeur Liane den Haan in een eerste reactie.

Volgens het akkoord zullen de huren van scheefwoners geen 9 procent stijgen, maar maximaal 6,5 procent. De verhuurdersheffing voor woningcorporaties daalt van 2 naar 1,75 miljard euro en de btw op renovatie gaat voor een jaar van 21 naar 6 procent.

De huurhoogte blijft gekoppeld aan het puntenstelsel en niet aan de WOZ-waarde. Huurders die er op inkomen op achteruit gaan krijgen onder voorwaarden een huurverlaging.

Beleggers krijgen meer ruimte om woningen van corporaties te kopen en lege kantoorpanden ombouwen tot woningen wordt gestimuleerd. De aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken gaat van 30 naar 35 jaar.

ANBO vindt het akkoord een stap voorwaarts, maar onvoldoende. De huurstijging is minder dan beoogd, maar leidt onherroepelijk tot extra stapeling van kosten voor huurders en daling van hun koopkracht.

Handhaving van het puntenstelsel en huurverlaging voor huishoudens die er op inkomen achteruit gaan, vindt de belangenorganisatie voor senioren ‘vanzelfsprekend’.

Den Haan:”De verhuurdersheffing geeft woningcorporaties te weinig ruimte om te investeren in verbouw en nieuwbouw. Het is te hopen dat de lagere btw een impuls inhoudt om woningen aan te passen en het tekort aan seniorenwoning eindelijk eens weg te werken.”
Provincie:
Tag(s):