dinsdag, 5. maart 2013 - 15:53 Update: 03-07-2014 1:02

Arbeidsparticipatie ouders met jonge kinderen redelijk stabiel in 2012

Arbeidsparticipatie ouders met jonge kinderen redelijk stabiel in 2012
Foto: Archief FBF.nl

Utrecht - De arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen is in 2012 redelijk stabiel gebleven. Bij moeders met jonge kinderen (0-12 jaar) is sprake van een lichte stijging van 71.1% naar 71.5%.

Binnen deze groep is de arbeidsparticipatie van alleenstaande moeders in 2012 gedaald, van 64,6% naar 63%. De arbeidsparticipatie van vaders ligt op een hoog niveau. In 2012 werkt 93,2% van de vaders met jonge kinderen. Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal kinderen dat in 2012 gebruik maakt van kinderopvang met 4% is gedaald. Ouders hebben vorig jaar 6% minder uren opvang afgenomen. Daarmee ligt het gebruik van kinderopvang in 2012 10% onder het niveau van het jaar daar voor.
Provincie: