woensdag, 13. maart 2013 - 11:38 Update: 03-07-2014 1:00

Archeologische vondst in Kotterbos

Archief EHF
Foto: Archief EHF

- Tijdens graafwerkzaamheden in het kader van de kwaliteitsverbeteringen in het Kotterbos zijn twee potscherven en enkele houten stammen aangetroffen, die mogelijk archeologische waarde hebben. Vanwege de vondst zijn de graafwerkzaamheden rond de vindplaats stilgelegd.

De vondsten werden gedaan op een diepte van 6,40 meter onder NAP in een laag die zeer waarschijnlijk voor de jaartelling is afgezet. Tijdens de graafwerkzaamheden in het gebied is vastgesteld dat dicht bij de vindplaats een voormalige kleine kreek uitmondde in een grotere geul. Op dergelijke locaties worden vaker aanwijzingen voor vroegere bewoning aangetroffen. Archeologische vindplaatsen in Flevoland zijn over het algemeen bijzonder omdat ze vaak goed bewaard zijn gebleven. De goede conservering is te danken aan het feit dat het gebied lange tijd onder water heeft gestaan. De ondergrond is grotendeels ongeschonden gebleven omdat er in recentere periodes nooit op gebouwd is. Waarde van de vindplaats bepalen Het is nog niet duidelijk om wat voor soort vindplaats het hier gaat en uit welke periode de vondsten stammen. De komende tijd wordt nader onderzoek gedaan door archeologen om de archeologische waarde van de vondsten en van de vindplaats te kunnen bepalen. Daarbij staan ouderdom, functie, conservering en gaafheid van de vindplaats centraal. Mogelijk leiden de uitkomsten van het onderzoek tot nieuwe inzichten over de vroegere bewoners van Flevoland en de manier waarop zij gebruikmaakten van hun omgeving. Vervolgstappen De vindplaats is veiliggesteld om het archeologische onderzoek te kunnen uitvoeren. Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn, wordt bepaald hoe verder met de vindplaats moet worden omgegaan. Gedeputeerde Staten nemen hierover een beslissing op basis van het onderzoeksrapport. Tot er duidelijkheid is over de vervolgstappen wordt op andere locaties verder gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het Kotterbos.

Provincie: