donderdag, 20. juni 2013 - 9:22 Update: 03-07-2014 0:56

Asscher presenteert spelregels financiering banenplannen

Foto van banen bij CWI | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister Asscher heeft donderdag de plannen en spelregels voor de financiering van de banenplannen bekendgemaakt.

'Ambitieuze plannen die leiden tot meer werk of stageplekken voor jongeren, behoud van vakkrachten en de begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk, krijgen voor de helft financiële bijdrage van de overheid. Het gaat om gezamenlijke plannen van werkgeversorganisaties en betrokken vakbonden', schrijft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de voorwaarden stelt voor de zogenoemde sectorplannen.

Invoering van de VUT en maatregelen om werknemers minder uren te laten werken, komen niet in aanmerking voor cofinanciering. Behalve als het in een specifiek plan op individuele basis duidelijk bijdraagt aan het behoud van werkgelegenheid en zorgt voor kansen voor jongeren.

Actieteam Crisisaanpak
Het gaat hierbij om een concrete uitwerking van de afspraken in het sociaal akkoord dat in april is afgesloten met sociale partners. De minister benoemt Marjan Oudeman tot de voorzitter van het Actieteam Crisisaanpak. 
Minister Asscher roept werkgevers en werknemers  op snel te komen met sectorplannen. ‘Plannen uit de sector zelf, zijn noodzakelijk om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ik wil mensen écht aan het werk krijgen, dat kan alleen samen met werkgevers en werknemers.’ 

Marjan Oudeman  gaat als onafhankelijk voorzitter  van het Actieteam Crisisaanpak aan de slag. Dat is ingesteld om het opstellen van goede sectorplannen te stimuleren en hindernissen weg te nemen. Oudeman is nu lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel en is per 1 juli 2013 benoemd als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Naast vertegenwoordigers van de sociale partners, doen UWV, gemeenten, Forum, het ministerie van SZW en de Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk mee in het Actieteam.