dinsdag, 30. april 2013 - 22:00 Update: 03-07-2014 0:58

AWACS-radarvliegtuigen hielden luchtruim in de gaten tijdens troonswisseling

foto van NAVO AWACS-radarvliegtuigen | Defensie
Foto: fbf
Amsterdam

NAVO AWACS-radarvliegtuigen hebben van zeer vroeg tot zeer laat samen met de gevechtsleiding van de Koninklijke Luchtmacht het Nederlands luchtruim bewaakt tijdens de Troonwisseling.

De AWACS-radarvliegtuigen worden veelvuldig ingezet om eventuele dreiging tijdens grote internationale evenementen vanuit de lucht tegen te gaan. Vandaag lag de aandacht nadrukkelijk op controle van al het vliegverkeer in het luchtruim boven Amsterdam.
De NAVO AWACS ondersteuning bestond uit 4 E-3A’s waarvan 2 in de lucht, 1 E-3A op alert en 1 E-3A reserve, 4 internationale AWACS bemanningen en 2 tankvliegtuigen. De E-3A’s zijn gedurende deze missie bijgetankt in de lucht.
Goede samenwerking NAVO AWACS, Koninklijke Luchtmacht en KLPD.


De AWACS toestellen controleerden vandaag samen met het Koninklijke Luchtmacht onderdeel, het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM), het Nederlands luchtruim. Op het AOCS NM was een afvaardiging van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) aanwezig. Het KLPD is belast met de handhaving van de integriteit in het luchtruim boven Amsterdam, tijdens dit nationaal evenement. De luchtmacht stelt hiervoor haar middelen om te monitoren en adequaat te reageren ter beschikking.
Vanuit het AOCS NM wordt het Nederlandse deel van het NAVO-luchtruim bewaakt, het zogenoemde verantwoordelijkheidsgebied van Nederland. Hieronder valt ook het luchtruim boven delen van de Noordzee. In dit gebied volgt en controleert de gevechtsleiding met behulp van radar continu al het luchtverkeer. De NAVO AWACS vliegtuigen ondersteunen het AOCS NM daarbij.
Vanuit het AWACS-radartoestel en vanuit het controle- en commandocentrum controleert het AOCS NM of vliegtuigen over een vluchtplan en de juiste codes beschikken en of zij de juiste vluchtroute volgen. Bij afwijkingen wordt radiocontact opgenomen en/of wordt het bewuste vliegtuig onderschept door F-16’s.


NAVO E-3A Component Geilenkirchen
De NAVO AWACS wordt onder meer gebruikt om grote stukken luchtruim te controleren en militair vliegtuigen te begeleiden tijdens hun missies. Het gaat dan niet alleen om jachtvliegtuigen, maar ook om maritieme patrouillevliegtuigen, helikopters en tankvliegtuigen. AWACS-toestellen worden tevens ingezet om missies, zoals ISAF in Afghanistan, en oefenprogramma's van internationale luchtmachteenheden te ondersteunen. Ook voor de zeestrijdkrachten zijn de radarvliegtuigen van meerwaarde. De AWACS heeft de capaciteit om voortdurend grote zeeoppervlakten te observeren en schepen, stationaire en drijvende voorwerpen op te sporen, te identificeren en te volgen. Dit type toestel heeft bovendien het vermogen om commandanten voortdurend via datalinks te voorzien van essentiële en actuele informatie. Ook maakt de AWACS het mogelijk automatisch informatie uit te wisselen tussen eenheden die geen directe communicatie met elkaar hebben.
 

Provincie: