vrijdag, 5. april 2013 - 14:14 Update: 03-07-2014 1:00

Benoeming burgemeester Meerssen opgeschort

Archief EHF
Foto: Archief EHF

De Commissaris van de Koningin in Limburg, drs.Th.J.F.M. Bovens, heeft besloten het vervolg van de reeds lopende benoemingsprocedure voor een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester van Meerssen op te schorten tot eind mei 2013. Dit meldt de provincie Limburg vrijdag.

Dat heeft de gouverneur donderdag in een brief laten weten aan de fractievoorzitters van de raad van Meerssen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hij hierover eveneens geïnformeerd.

Eind mei zal de Commissaris de politiek-bestuurlijke situatie in de gemeente Meerssen opnieuw bezien. Hij zal dan met de fractievoorzitters in overleg treden over het verdere verloop van de benoemingsprocedure. De gouverneur volgt de situatie in Meerssen op de voet, ondermeer door frequent contact met de burgemeester.

Eerder deze week heeft hij over de benoemingsprocedure contact gehad met de fractievoorzitters. Over de ontstane situatie in Meerssen heeft de gouverneur overigens voortdurend contact met de burgemeester. Voor nu roept de gouverneur de fractievoorzitters en hun achterbannen op de nodige bedachtzaamheid en waardigheid te bewaren, welke absoluut noodzakelijk zijn om de politiek-bestuurlijke situatie in de gemeente Meerssen weer te stabiliseren.

Bedreigingen
Tenslotte spreekt hij in zijn brief zijn afschuw uit over de bedreigingen tegen gemeenteraadsleden en oud-wethouders. "Geweld en bedreiging tegen politieke ambtsdragers en medewerkers met een publieke taak zijn te allen tijde onacceptabel", zegt de gouverneur.

 

Provincie: