dinsdag, 12. maart 2013 - 9:11 Update: 03-07-2014 1:01

Bindend studieadvies moet studenten prikkelen te scoren

Bindend studieadvies moet studenten prikkelen te scoren
Foto: Archief FBF.nl

Den Haag - Universiteiten en hogescholen mogen gaan experimenteren met bindende studieadviezen (bsa's) na het eerste jaar. Minister Bussemaker wil onderwijsinstellingen meer armslag geven om studenten ook in latere jaren te prikkelen zich voldoende in te zetten voor hun studie.

Het is nu nog zo dat universiteiten en hogescholen wel in het eerste jaar een bindend studieadvies mogen afgeven maar daarna niet meer. Dit leidt ertoe dat sommige studenten na het eerste jaar de teugels laten vieren, omdat vertraging dan geen gevolgen meer heeft. Met de experimenten maakt Bussemaker het instellingen mogelijk ook na het eerste jaar een stok achter de deur te houden. [b]Deelname niet vrijblijvend[/b] De instellingen die meedoen met het experiment zijn vrij in de vormgeving van hun bindend studieadvies. Ze kunnen studenten wegsturen van een opleiding, studenten uitsluiten van bepaalde vakken of de geldigheid van tentamens inkorten. Studenten in hun laatste jaar zijn uitgezonderd van het bindend studieadvies. Deelname aan het experiment is niet vrijblijvend. Een universiteit of hogeschool die wil meedoen moet maatregelen nemen om de studiebegeleiding te verbeteren, de kwaliteit van docenten te vergroten en intensiever onderwijs te geven. Ook moet de studielast redelijk zijn en moeten instellingen studenten die een bindend studieadvies krijgen begeleiding bieden bij het zoeken naar een alternatief. [b]Afspraken kabinet[/b] Het experiment met bindend studieadvies na het eerste jaar sluiten nauw aan bij de afspraken die het kabinet heeft gemaakt met hoger onderwijsinstellingen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het studiesucces te vergroten. Het experiment geldt voor studenten die in de studiejaren 2013/2014 en 2014/2015 aan een opleiding beginnen.
Provincie: