vrijdag, 19. juli 2013 - 14:35 Update: 03-07-2014 0:54

Binnen vijf dagen uitsluitsel over schaatstempel

Foto van schaatsers op kunstijs | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

KNSB en NOC*NSF moeten van de rechter binnen vijf dagen de voorlopige gunningsbeslissing bekend maken en de aanbieders hiervan op de hoogte stellen. Dit meldt de rechtbank van Midden-Nederland vrijdag.

Kort geding
Icedȏme had een kortgeding aangespannen omdat KNSB en NOC*NSF nog geen beslissing wilden nemen waar en aan wie de nieuwe schaatstop-sportlocatie voorlopig wordt gegund.

KNSB en NOC*NSF staan voor de keuze welke locatie aangewezen wordt als schaatstopsportlocatie. Eerder hebben KNSB en NOC*NSF aangegeven een keuze te willen maken tussen de renovatie van het Thialf in Heerenveen of een nieuwe locatie in Almere of Zoetermeer. Die keuze zou op 20 mei 2013 bekend gemaakt worden.

Om een beslissing te kunnen nemen hebben KNSB en NOC*NSF een beoordelingscommissie die hen adviseert. Ondanks dat de beoordelingscommissie eerder adviseerde de gunning onder voorwaarden toe te wijzen aan Icedȏme in Almere, wilden KNSB en NOC*NSF een extra onderzoek. Zij hebben de keuze uitgesteld tot 8 september 2013.


De rechter vindt dat KNSB en NOC*NSF zich moeten houden aan de gemaakte procedureafspraken. KNSB en NOC*NSF hebben onvoldoende onderbouwd waarom zij daarvan zouden mogen afwijken.

De rechter beslist dat, volgens de tussen partijen gemaakte afspraken, de fase waarin nadere uitleg van een bieder gevraagd kan worden al is afgesloten. Daarom moeten KNSB en NOC*NSF op basis van de huidige bevindingen een voorlopige gunningsbeslissing nemen.

Doen KNSB en NOC*NSF dat niet, dan moeten zij een dwangsom van maximaal € 500.000,- betalen. 


Reactie KNSB
De rechter heeft in het kort geding uitgesproken dat KNSB en NOC*NSF binnen vijf dagen na betekening van het vonnis tot de voorlopige gunning moeten komen welke locatie als topsport trainingslocatie wordt aangewezen. 'De rechter heeft een heldere uitspraak gedaan. KNSB en NOC*NSF zijn teleurgesteld over de inhoud van de uitspraak. We respecteren en accepteren deze uitspraak en zetten de procedure daarom nu voort. Binnenkort volgt dan ook de voorlopige gunning', aldus de KNSB.