woensdag, 6. maart 2013 - 11:14 Update: 03-07-2014 1:01

Blok wil huisjesmelkers aanpakken

Blok wil huisjesmelkers aanpakken

Den Haag - Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst wil de Woningwet aanpassen om malafide praktijken van huisjesmelkers beter te kunnen aanpakken.

Zo kunnen gemeenten na de wetswijziging aan een huiseigenaar een verhuurverbod opleggen of het beheer van een pand overnemen wanneer structureel sprake is van slecht onderhoud. Met deze voorstellen komt minister Blok tegemoet aan de wens van Rotterdam en andere grote steden. Zij hebben het kabinet gevraagd om meer bevoegdheden om huisjesmelkers aan te pakken. Met het oog hierop wil Blok ook in de Woningwet opnemen dat gemeenten een bestuurlijke boete kunnen opleggen bij overtredingen van het Bouwbesluit 2012, zoals overbewoning. Het voorstel om de Woningwet te wijzigen is nu ter consultatie voorgelegd aan VNG, IPO en andere organisaties. Ook is vandaag de internetconsultatie gestart via internet.
Provincie: