maandag, 29. juli 2013 - 10:48 Update: 03-07-2014 0:54

Boa bezorgt politie nog meer werk

foto van stadswacht | fbf
Foto: fbf
foto van stadswacht | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Het ambitieuze plan om de politie te ontlasten door boa's in te zetten bij de aanpak van winkeldiefstal, is mislukt.

Uit de evaluatie van de pilot 'winkelboa' is gebleken dat toekennen van opsporingsbevoegdheden aan boa’s om op te treden bij een misdrijf als eenvoudige winkeldiefstal geen bijdrage levert aan de lokale leefbaarheid en zelfs kan leiden tot taakverzwaring bij de politie. De pilot is afgesloten en zal dan ook geen vervolg krijgen. Minister Opstelten heeft deze conclusies vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Provincie: