maandag, 11. maart 2013 - 13:43 Update: 03-07-2014 1:00

Boswerkzaamheden starten in het Zuigerplasbos

Archief EHF
Foto: Archief EHF

Lelystad - Staatsbosbeheer start zaterdag 16 maart met de gebruikelijke houtoogst door dunning ten noorden van de Houtribtocht in het Zuigerplasbos. Dit meldt Staatsbosbeheer maandag.

De werkzaamheden zullen tot en met mei duren, waarna er in de herfst in het overige deel van het Zuigerplasbos zal worden gestart. Het zagen gebeurt met oogstmachines. Van tevoren is het bos geïnventariseerd, om te kijken wat er leeft. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat paden op enkele plaatsen tijdelijk zijn afgesloten. Fietsers en wandelaars kunnen hier hinder van ondervinden. Het Zuigerplasbos is multifunctioneel bos; alles komt er samen. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap een van de functies van het bos. De houtoogst gaat hand in hand met het stimuleren van variatie in het bos. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Bij dunning worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Daarbij wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven en broeden. Het hout levert een mooi natuurproduct op en zal verder verwerkt worden in onder andere papier en brandstof voor de energie centrale in Lelystad. [b]Werkzaamheden[/b] Bomen hebben een markering (rode stippen), het zogenaamde blessen. Er zijn ook bomen met blauwe stippen, dit zijn zo genaamde toekomstbomen. Deze toekomstbomen blijven zo lang mogelijk staan en krijgen alle ruimte. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld langs de bospaden in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden in het werkgebied blijven zo veel mogelijk toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn. [b]Duurzaam bosbeheer [/b] Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. 'We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd en komt dus uit duurzaam beheerd bos', aldus Staatsbosbeheer.

Provincie: