maandag, 10. juni 2013 - 18:55 Update: 03-07-2014 0:56

Burgemeester Maastricht wil Belgische boeven onderdak geven

foto van gevangenis | bon
Foto: fbf
Maastricht

Burgemeester Hoes spreekt zijn onvrede uit over het feit dat de Penitentiaire Inrichting Overmaze in Maastricht al leeggeruimd is voordat de uiteindelijke beslissing over het sluiten van de gevangenissen in Nederland feitelijk genomen is.

Burgemeester Hoes: “Dit kan echt niet. In Den Haag debatteert de Tweede Kamer nog over de uitwerking van de bezuinigingen in het gevangeniswezen, maar ondertussen wordt de Penitentiaire Inrichting Overmaze in Maastricht al ontruimd. Ik leg me hier dan ook niet bij neer en blijf vechten voor het open blijven van Overmaze!”

Naast dit afkeurend signaal richting Den Haag richt burgemeester Hoes zijn aandacht vooral op de kansen voor de Penitentiaire Inrichting te Maastricht. Zo stuurde hij vandaag een brief richting de Belgische parlementariërs in Brussel om hen te wijzen op de mogelijkheden van de inzet van de Maastricht inrichting om het gerezen cellentekort in België op te vangen.
“Uit cijfers blijkt dat er in België nog steeds een groot cellentekort is ondanks dat er twee nieuwe gevangenissen gebouwd worden. Ook is er in België geen specifieke opvangruimte voor bepaalde groepen zoals bijvoorbeeld vrouwelijke gedetineerden. De locatie in Maastricht zou hiervoor de oplossing kunnen zijn.”: aldus burgemeester Hoes in zijn brief.

Burgemeester Hoes verzocht de Nederlandse staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dringend om contact op te nemen met zijn collega in België en het gebruik van de locatie in Maastricht door Belgische gedetineerden te bespreken. Uit de terugkoppeling van dat gesprek  bleek dat de behoefte aan extra capaciteit in België groot is, maar dat er vanwege budgetproblemen geen gebruik gemaakt kan worden van de Maastrichtse optie.
“Ik vraag u vanuit uw rol als parlementariër bij de Minister van Justitie in België aan te dringen een inspanning te doen om alsnog tot afspraken te komen tussen België en Nederland voor de opvang van Belgische gedetineerden in Maastricht .”: aldus burgemeester Hoes.