dinsdag, 25. juni 2013 - 17:33 Update: 03-07-2014 0:55

Burgemeester van Veendam blijft

Burgemeester van Veendam blijft
Foto: Archief FBF.nl
Veendam

Onder leiding van de Commissaris van de Koning, Max van den Berg, hebben de fractievoorzitters donderdagavond in Veendam gesproken met burgemeester Meijerman over de ontstane situatie tussen burgemeester en raad.

Een overgrote meerderheid van de fractievoorzitters heeft in het gesprek nadrukkelijk uitgesproken dat het vertrouwen in burgemeester Meijerman op geen enkele wijze in het geding is. Daarnaast gaven de fractievoorzitters aan geen enkele twijfel te hebben over het democratische gehalte van het handelen van de burgemeester.

Zowel de fractievoorzitters als de burgemeester hebben aangegeven dat raad en burgemeester elkaar voldoende speelruimte moeten geven om invulling te geven aan hun verschillende rollen. Afgesproken is daar in de toekomst blijvend in te investeren. Alles overwegende was dat voor burgemeester Meijerman voldoende basis om aan te blijven.

Tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2013 gaf burgemeester Meijerman aan zich te beraden op zijn positie. Aanleiding was een discussie tussen de raad en het college over de bevoegdheden van de werkorganisatie De Kompanjie.

Provincie:
Tag(s):