woensdag, 23. oktober 2013 - 13:31 Update: 03-07-2014 0:50

Burgemeesters kunnen overlast woningeigenaren niet aanpakken

Foto van hangslot op voordeur woning | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Groningen

Burgemeesters staan machteloos tegen woningeigenaren die ernstige geluidsoverlast veroorzaken of zich op een andere manier asociaal gedragen naar de buren. Dit meldt Jurist Michel Vols van de Rijksuniversiteit Groningen woensdag.

De lokale overheid kan proberen de woningen te sluiten, maar in de ogen van rechters is dat middel al snel veel te zwaar.

Jurist Michel Vols stelt daarom voor om de Nederlandse Gemeentewet aan te passen opdat de lokale overheid betere instrumenten krijgt om effectief te reageren bij ernstige burengeschillen.

Vols promoveert 31 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen.
|
Huur, koop en het recht op privéleven

Wanneer de overlastveroorzaker een huurder is, is de kans op een effectieve oplossing momenteel groter dan wanneer de veroorzaker zelf eigenaar is van de woning. ‘Het kan een tijd duren, maar in ernstige gevallen moeten huurders hun woning wel gedwongen verlaten, ’ aldus Vols.

Deze disbalans tussen huurders en woningeigenaren maakt dat niet zozeer het asociale gedrag, maar de woonstatus van de veroorzaker kan bepalen of ernstige overlast kan worden opgelost. Vols benadrukt dat de meer evenwichtige regelgeving ook moet gelden voor huurders. De eerder genoemde gedragsaanwijzing kan namelijk voorkomen dat de verhuurder via de rechter de huurder dwingt zijn huurwoning te ontruimen. E

en aangepast artikel 174a Gemeentewet stelt de lokale overheid volgens Vols in staat om een beter evenwicht te bewaren tussen de eerbiediging van het recht op privéleven van de overlastveroorzaker en de plicht om de slachtoffers in geval van ernstige overlast te ontlasten. Met een gedragsaanwijzing worden slachtoffers eerder geholpen, maar wordt de overlastveroorzaker niet dakloos gemaakt.