donderdag, 25. april 2013 - 13:13 Update: 03-07-2014 0:59

CBS: Conjunctuurbeeld Nederland onverminderd slecht

CBS: Conjunctuurbeeld Nederland onverminderd slecht
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het conjunctuurbeeld is eind april nagenoeg even slecht als eind maart. De conjunctuurklok toont evenveel verslechteringen als verbeteringen. Dat meldt het CBS.

Het zwaartepunt van de indicatoren ligt diep in de fase van laagconjunctuur. Op de uitvoer na presteren alle indicatoren in de Conjunctuurklok onder hun langjarig gemiddelde. In de loop van april is van alle maandindicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten veranderd. Van de kwartaalindicatoren zijn geen nieuwe gegevens.

Drie indicatoren wisselen van kwadrant. Het consumentenvertrouwen schuift van het rode naar het gele kwadrant. Deze indicator gaat van een neergaande naar een opgaande fase, maar presteert nog wel onder zijn langjarig gemiddelde. Het producentenvertrouwen bewandelt de omgekeerde route, van geel naar rood. De uitvoer ging nipt van het groene terug naar het oranje kwadrant. Beide laatstgenoemde indicatoren vallen van een opgaande terug naar een neergaande fase. De uitvoer presteert echter nog wel beter dan zijn langjarig gemiddelde.

Het zwaartepunt van de puntenwolk in de Conjunctuurklok ligt eind april in het rode kwadrant (laagconjunctuur). Van de vijftien indicatoren staan er twaalf in het rode, twee in het gele kwadrant en een in het oranje. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarig gemiddelde en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarig gemiddelde, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde, daar neemt de groei echter af.

Categorie: