woensdag, 4. september 2013 - 13:55 Update: 03-07-2014 0:52

Cito-scores mogen van rechtbank openbaar worden gemaakt

Foto van leerlingen in klas | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

De rechtbank in Utrecht heeft woensdag bepaald dat Cito-scores en de resultaten van andere eindtoetsen van leerlingen in groep 8 openbaar mogen worden gemaakt.

RTL Nederland had om de gegevens gevraagd bij de staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Het gaat om de gemiddelde schoolscores tussen 2009 en 2012. De scores van individuele leerlingen worden niet bekend gemaakt.

Naar rechter
De staatssecretaris wilde het verzoek van RTL grotendeels inwilligen, waarop meer dan honderd schoolbesturen naar de rechter stapten in een poging dat besluit ongedaan te maken. De bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland verklaarde het beroep van de schoolbesturen woensdag echter ongegrond.

Onevenredig benadeeld
De schoolbesturen vinden dat zij onevenredig worden benadeeld als de gegevens openbaar worden gemaakt. De zogeheten ruwe scores die de staatssecretaris nu naar buiten wil brengen geven volgens de scholen een vertekend beeld. 

Sommige scholen laten bepaalde leerlingen niet meedoen aan de eindtoets, terwijl andere scholen alle leerlingen daaraan laten deelnemen, ook al mogen ze bepaalde leerlingen op grond van vastgestelde uitzonderingscriteria niet laten deelnemen. 

Dat kan nadelig zijn voor scholen die laag scoren. Leerlingen kunnen hierdoor gestigmatiseerd worden en ouders zouden hun keuze voor een school voor hun kinderen mogelijk op onjuiste gronden baseren.

De rechter oordeelde echter dat er geen sprake is van onevenredige benadeling van de scholen als de scores openbaar gemaakt worden. In dit geval moet daarom het openbaarheidsbelang voorgaan.

Volgens de rechter zijn er voldoende mogelijkheden om de openbaar te maken gegevens in de juiste context te plaatsen. Bovendien hebben de openbaar te maken gegevens een meerwaarde ten opzichte van de nu al beschikbare gegevens, aldus de rechter. 

Hoger beroep
Als de scholen na een week nog geen hoger beroep hebben ingesteld, mag de staatssecretaris de gegevens openbaar maken. Als de scholen wel hoger beroep instellen, moet de uitkomst van die zaak worden afgewacht.

 
Provincie: