vrijdag, 1. maart 2013 - 9:54 Update: 03-07-2014 1:02

College Bedum teleurgesteld over visie gemeentelijke herindeling

Bedum - Het college van Bedum is teleurgesteld over de visie van de visitatiecommissie over gemeentelijke herindeling in de provincie die gisteren werd gepresenteerd.

Het college vindt dat met het advies de schaalvergroters het winnen van de menselijke maat en dat de gemeentelijke overheid daarmee erg ver van de burgers komt te staan. De argumenten die de commissie gebruikt om herindeling te bepleiten, gaan naar het oordeel van het college óók op voor intensieve samenwerking tussen gemeenten. Het college van Bedum is een uitgesproken voorstander van een bestuur dat dichtbij de burgers staat en dat tegelijkertijd samenwerkt in clusters en op provinciaal niveau. In algemene zin vindt het college het in de praktijk aangetoond is geworden dat groter niet beter is. Het college zet vraagtekens bij het feit dat de visitatiecommissie nagenoeg geheel voorbij gaat aan (ook recente) wetenschappelijke onderzoeken die uitwijzen dat de kosten in gefuseerde gemeenten juist stijgen en dat organisaties dan ondoelmatiger worden. Als herindeling desondanks onvermijdelijk zou blijken dan is het advies van de visitatiecommissie om Bedum samen te voegen met De Marne, Winsum en Eemsmond (minus de Eemshaven) niet toekomstbestendig te noemen; niet naar inwonertal gemeten en ook niet in financieel opzicht. Naar het oordeel van het Bedumer college besteedt de visitatiecommissie volstrekt onvoldoende aandacht aan de provinciegrenzen die door sommige gemeenten als knellend worden ervaren. Het college geeft het het kabinet na dat de voorgenomen vorming van landsdelen in elk geval aan die bezwaren tegemoet komt.
Provincie: