woensdag, 9. januari 2013 - 17:42 Update: 03-07-2014 1:04

Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland vertrekt

Jan Franssen legt dit jaar het ambt van Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland neer.

Dat kondigde hij aan in zijn traditionele nieuwjaarstoespraak, die hij begon met de woorden: "2013 is onbestemd ontvangen. Veranderingen hangen in de lucht." Franssen sloot zijn toespraak af met: "Ook voor mij persoonlijk is de toekomst onbestemd. Dat heeft niets te maken met een snelle opheffing van de provincie Zuid-Holland. Wel staat vast dat dit mijn laatste nieuwjaarstoespraak is als Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Uiterlijk eind dit jaar zal ik het ambt van Commissaris neerleggen. Wat ik hierna ga doen weet ik nog niet, maar dit is een goed moment om het voornemen bekend te maken."
Provincie: