donderdag, 27. juni 2013 - 18:07 Update: 03-07-2014 0:55

Controle bij luchtvrachtbedrijf op Schiphol

Foto van cargohall | Sxc
Foto: SXC
Schiphol

De Inspectie SZW, heeft in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst en de Douane gisteravond een gezamenlijk controle uitgevoerd bij een luchtvrachtbedrijf op Schiphol. Bij de controle zijn verschillende overtredingen geconstateerd.

De controle werd gedaan omdat het bedrijf bij herhaling de arbeidswetten had overtreden. Daar verwacht werd dat ook op andere terreinen overtredingen mogelijk waren, is besloten tot een gezamenlijke controle van de verschillende diensten. Gezien de geconstateerde, vermoedelijke overtredingen, was deze verwachting terecht.

De Inspectie SZW heeft zes overtredingen geconstateerd, drie betroffen de Wet arbeid vreemdelingen en drie betroffen de Arbeidsomstandighedenwet. Een van deze drie betreft een overtreding waarvoor de Inspectie SZW al twee keer eerder een boete heeft opgelegd.  

De Koninklijke Marechaussee heeft één persoon staande gehouden omdat zij illegaal in Nederland verbleef. De douane heeft een aantal zendingen onderschept waarin vermoedelijk verdovende middelen verborgen zitten. De Belastingdienst doet  nader onderzoek of voor de  arbeidskrachten wel loonheffing is afgedragen.