zaterdag, 13. april 2013 - 22:10 Update: 03-07-2014 0:59

Crisis schaadt gezondheid

foto van crisis schaadt gezondheid | fbf
Foto: Bon
Rotterdam

De financiële crisis in Europa leidt tot forse bedreigingen van de gezondheid, maar op sommige punten ook tot verbeteringen.

De uiteenlopende effecten op de gezondheid zijn in vakblad The Lancet gepubliceerd door Engelse, Amerikaans en Nederlandse onderzoekers, onder wie prof. Johan Mackenbach van het Erasmus MC.

Vaker fietsen
Mensen gaan tijdens een crisis bijvoorbeeld meer lopen en fietsen. Ook blijven ze vaker thuis. Dit leidt tot minder verkeersongelukken. Daardoor zijn overigens ook minder donororganen van slachtoffers beschikbaar.

Dure uien
Roken en alcoholgebruik nemen af, omdat de overheid sigaretten en drank duurder maakt. Soms verbetert het voedingspatroon. McDonald’s vertrok uit IJsland vanwege de dure uien en tomaten daar. Burgers gingen daarop meer thuis eten, waarbij vaak gezonde vis op het menu stond.

Vuile naalden
Er treden ook schadelijk effecten door de crisis op. In Griekenland nam het aantal besmettingen met hiv, dat aids veroorzaakt, toe sinds de overheid bezuinigde op het uitreiken van schone injectienaalden.

Toenames depressie
De crisis leidt in Griekenland tot een sterke stijging van depressies en zelfdodingen. Tevens treedt een wijdverspreid tekort aan medicijnen op door geldgebrek bij apotheken en ziekenhuizen.

Sterfte door koude
Spanje rapporteert een sterke toename van depressies, veroorzaakt door werkloosheid en onbetaalbare woonlasten. In Portugal leidde de koude winter van 2012 tot een stijging van sterfte onder senioren. Die wordt deels geweten aan de gestegen stookkosten.

Reactie overheid
Niet alleen de crisis is bepalend voor de effecten op de gezondheid, stellen de onderzoekers. Ook de maatregelen die de overheid treft, of juist niet treft, oefenen invloed uit.
 

Categorie:
Tag(s):