donderdag, 31. januari 2013 - 21:42 Update: 03-07-2014 1:05

Daling aantal uitkeringen arbeidsongeschiktheid

Daling aantal uitkeringen arbeidsongeschiktheid

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is afgelopen jaar licht gedaald en stabiliseert in 2013.

De instroom van WIA en Wajong stabiliseert dit jaar. Het aantal WAO-uitkeringen neemt als gevolg van de pensionering van de babyboomgeneratie snel af. Als gevolg van de economische crisis zet de groei van het aantal WW-uitkeringen door. Dit staat in de Januarinota 2013 die UWV aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangeboden. De WIA-instroom bevindt zich in 2012 en naar verwachting ook in 2013 onder het niveau van 2011. Aan de stijging van de WIA-instroom is daarmee een eind gekomen. Het aantal WAO-uitkeringen blijft snel dalen als gevolg van de pensionering van de babyboomgeneraties en zal dit jaar onder de 400.000 uitkomen. Het aantal Wajong-uitkeringen stijgt, maar de Wajong-instroom is stabiel en ligt sinds de invoering van de nieuwe Wajong in 2010 onder het niveau van de oude Wajong. Het aantal WW-uitkeringen stijgt als gevolg van de economische crisis. UWV voorspelt voor dit jaar een groei van bijna vijftigduizend WW-uitkeringen. Het totaal vermogen van alle UWV-fondsen samen kwam eind 2012 uit op een negatief saldo van 0,9 miljard euro. UWV verwacht dat het tekort eind 2013 groeit naar 5 miljard euro. Het tekort wordt veroorzaakt door het groeiend beroep op de WW-fondsen vanwege de economische crisis. Het negatieve fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.
Categorie: