woensdag, 27. februari 2013 - 13:10 Update: 03-07-2014 1:00

Declaratiebonnetjes kabinet vanaf nu online in te zien

Min. Financiën
Foto: Min. Financiën

Den Haag - Vanaf deze week komen alle declaraties van ministers, staatssecretarissen en topambtenaren op internet.

Ook de kosten die de ministeries maken voor hun politieke en ambtelijke leiding zijn openbaar. Nu gaat het allen nog om declaraties en kosten over de maand januari 2013 maar dit overzicht wordt elke maand aangevuld. Het openbaar maken van de uitgaven sluit aan bij het belang dat het kabinet hecht aan integriteit van bestuurders en transparantie van het bestuur. In het verleden werden de uitgaven en bonnetjes pas verstrekt na een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob). Vanaf nu gebeurt dat standaard elke maand op internet voor dertien ministers, zeven staatssecretarissen, elf secretarissen-generaal en ruim vijftig directeuren-generaal en vergelijkbare functionarissen. [b]Soorten uitgaven [/b] De uitgaven die gepubliceerd worden zijn bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, maaltijden buiten de deur, abonnementen thuis, cursussen, conferenties en congressen en lidmaatschappen. Voor bewindslieden komen daar eventuele uitgaven bij voor verhuizingen en (incidenteel) functionele kosten voor de partner. Specifieke uitgaven die te maken hebben met de veiligheid van bewindslieden worden niet openbaar. Dat geldt ook voor voorzieningen die niet specifiek voor bewindslieden of de ambtelijke top zijn, maar die meestal voor alle ambtenaren op de ministeries beschikbaar zijn (bijvoorbeeld mobiele telefoons, computers, schrijfwaren). Ook uitgaven die bewindslieden of topambtenaren zelf betalen uit hun vaste onkostenvergoeding worden niet openbaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het systeem van openbaarmaking gecoördineerd, maar alle ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen uitgaven en de rapportage daarover.

Categorie: