woensdag, 11. december 2013 - 22:53 Update: 03-07-2014 0:47

Deel UMC Groningen ontruimd na aantreffen asbest

Foto van waarschuwingsbord asbest sloop | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Groningen

Een gebouw van het Universitair Medisch Centrum Groningen is vanmiddag ontruimd nadat er losliggend asbest was ontdekt. De asbest werd op de tweede verdieping van het Triadegebouw ontdekt. Het gaat om losliggend asbest aangetroffen bij voorbereidingen van de aanleg van ICT-kabels.

Het asbest bevindt zich boven plafondplaten in brandschotten boven de deuren. Er is geen asbest aangetroffen in gangen of andere delen van het gebouw. De kans dat gebruikers van het gebouw blootgesteld zijn aan asbestdeeltjes is bijzonder klein.

Om ieder risico voor de gezondheid van medewerkers en patiënten te voorkomen, wordt dit deel van het gebouw afgesloten. Ook de rest van het Triadegebouw wordt afgesloten, omdat dit in open verbinding staat met de tweede verdieping.

Deze afsluiting duurt in ieder geval tot en met donderdag. Het gebouw kan niet eerder worden vrijgegeven voor normaal gebruik totdat uitslagen van verschillende testen bekend zijn. Deze testen worden direct na afsluiting uitgevoerd. De eerste uitslagen worden in de loop van donderdag verwacht.

De afsluiting heeft gevolgen voor een deel van de patiëntenzorg van het UMCG. In het Triadegebouw bevinden zich de poli’s van Sportgeneeskunde, Orthodontie, het Centrum voor Thuisbeademing en het Diabetescentrum. De afspraken op donderdag 12 december van patiënten van Sportgeneeskunde en van het verpleegkundig spreekuur van het Diabetescentrum vinden elders in het UMCG plaats. Met de betrokken patiënten van Orthodontie en de slaapapneu-patiënten van het Centrum voor Thuisbeademing wordt zo spoedig mogelijk contact gelegd om een nieuwe afspraak te maken. 

Provincie:
Tag(s):