woensdag, 6. maart 2013 - 18:31 Update: 30-03-2013 19:52

Delfzijl bereidt concentratie detailhandel voor

Delfzijl bereidt concentratie detailhandel voor
Foto: Archief FBF.nl

Delfzijl - Het college van Delfzijl begint met de structurele aanpak van het winkelgebied in het centrum van Delfzijl. Het stelt hiervoor een ‘detailhandelsregisseur’ aan die dit complexe traject begeleidt. Ook besluit het college tot de oprichting van een vastgoedfonds en het op korte termijn laten opstellen van een maatadvies per ondernemer. Het detailhandelstraject is onderdeel van de gesprekken met de provincie Groningen.

Het winkelgebied van Delfzijl zit te ruim in zijn jas en naar verwachting zal er op termijn minder commerciële ruimte nodig zijn in de regio. Om een aantrekkelijk centrum – met een regionale functie – te kunnen blijven houden is concentratie van winkels in een daarvoor aangewezen ‘kernwinkelgebied’ noodzakelijk. Dit betekent dat een deel van de bestaande bedrijven eigenlijk zou moeten verplaatsen. Een ingewikkeld traject waarin veel overleg en afstemming plaats moet vinden tussen de betrokken partijen. De detailhandelsregisseur gaat hierin een belangrijke rol spelen. Het vastgoedfonds is onder andere bedoeld om bepaalde verplaatsingskosten te kunnen betalen. Er wordt al langer over winkelconcentratie gesproken maar er zijn nog geen concrete maatregelen genomen. Dit levert grote onzekerheid op voor de middenstand. Die leidt tot het uitstellen van investeringen en zelfs tot sluiting van een aantal winkels. Nu al blijkt dat de vaststelling van het Integraal Investeringsplan leidt tot positieve reacties uit het ondernemersveld. Ook dienen zich partijen aan die willen investeren in het kernwinkelgebied. Naar verwachting zal de nu voorgestelde aanpak dit effect nog verder versterken.
Provincie: