dinsdag, 5. februari 2013 - 21:21 Update: 03-07-2014 1:03

Dijkwachters gaan oefenen in Groot Salland

Dijkwachters gaan oefenen in Groot Salland

Aanstaande zaterdag gaan circa 280 vrijwillige dijkwachters van het Waterschap Groot Salland oefenen in de praktijk. Dit heeft hete waterschap dinsdag laten weten.

Hierdoor raken de dijkwachters vertrouwd met praktijksituaties en leren ze hun dijkdeel beter kennen. Vanuit het waterschap nemen deze dag zo’n 25 personeelsleden aan de oefening deel. [b]700 vrijwilligers[/b] Het Waterschap Groot Salland heeft 536 km dijken en kaden in beheer. Om deze waterkeringen in perioden van storm, hoog water en ijsgang te kunnen inspecteren, staat het dijkleger paraat. Deze bestaat in totaal uit 700 vrijwilligers. Door regelmatig te oefenen is het dijkleger in noodsituaties nog beter op haar taken voorbereid. Aan de hand van opgedane ervaringen kunnen onderdelen van het bestaande draaiboek worden bijgesteld. [b]Net echt[/b] Voor het waterschapspersoneel, de dijkringcommandanten en de eerste dijkpostcommandanten begint de dag om 7.00 uur. De dijkwachters lopen in drie 'diensten' tussen 09.00 en 17.00 uur en zijn herkenbaar aan de blauw/gele dijkwachtjas met het opschrift ‘DIJKWACHT’. De oefeningen zullen, na afbouw en opruimen, rond 18.30 uur eindigen. De oefeningen vinden zo realistisch mogelijk plaats. Dijkwachters gaan de dijken inspecteren op zogenaamd zandmeevoerend kwelwater, grote drijvende voorwerpen, nog aanwezige dieren op of langs de dijk (schapen, koeien, paarden) en obstakels, zoals tractoren of andere voertuigen op de kruin van dijken. Dit zijn situaties die de dijkwachters ook tegen kunnen komen tijdens een werkelijke situatie met hoogwater. [b]Waar?[/b] Er wordt geoefend vanaf de Gelderse Sluis langs het Vossemeer en het Drontermeer, langs de IJssel, aan de zuidzijde tot de provinciegrens met Gelderland, langs de noordzijde tot de Spooldersluis in Zwolle, langs het Ganzediep en de Goot aan beide zijden tussen IJsselmuiden en Genemuiden, het Zwolle-IJsselkanaal aan de westzijde en langs het Zwarte Water aan de zuidzijde. Vervolgens aan de zuid/oostzijde van het Zwarte Meer en de Ramsgeul en langs het Ketelmeer en het Kattendiep terug naar de IJssel. Deze oefening wordt gecoördineerd vanuit het districtskantoor van het waterschap aan de Kamperzeedijk in Grafhorst.
Provincie: