dinsdag, 5. maart 2013 - 14:43 Update: 03-07-2014 1:02

Drugssmokkel levert jaarlijk 34 miljard dolar op

Drugssmokkel levert jaarlijk 34 miljard dolar op

Den Haag - Transnationale georganiseerde misdaad in Europa is een miljardenindustrie.

Alleen al de smokkel van cocaïne naar Europa is goed voor zo'n 34 miljard dollar per jaar. Ondanks de tegenmaatregelen die ook op Europees niveau zijn genomen, lijken de ernst en omvang van het probleem niet af te nemen. Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) is nagegaan wat voor onderzoeksrichtingen zouden moeten worden opgenomen om de dreiging die uitgaat van transnationale georganiseerde misdaad tegen te gaan. Voor een adequate bestrijding van transnationale georganiseerde misdaad is het noodzakelijk dat het vermogen om het fenomeen in een vroegtijdig stadium op te merken, wordt verbeterd. Om deze doelstelling te halen, moet worden ingezet op kwetsbaarheidsanalyses, zoveel mogelijk informatie inwinnen, vroegtijdig signaleren en het uitwisselen van informatie in Europa.
Provincie: