donderdag, 28. februari 2013 - 14:05 Update: 03-07-2014 1:02

Duizenden banen op de tocht bij de Rabobank

Duizenden banen op de tocht bij de Rabobank

Utrecht - Bij de Rabobank gaan 6000 banen verdwijnen. Daar komt bij dat bijna de helft van de Rabo-kantoren dicht gaat.

De Rabobank wil met de reorganisatie, die eerder werd aangekondigd, fors gaan bezuinigen omdat cijfers opnieuw tegenvallen. Bovenop de eerdere aangekondigde krimping van personeel zo'n 3000, zal de komende twee jaar nog eens flink worden gesneden in het personeelsbestand. Volgens RTL-Nieuws zal het in totaal gaan om 6000 arbeidsplaatsen. Dat is het dubbele van wat eerder was aangekondigd. Medewerkers van de bank moeten rekening houden met een versobering van hun arbeidsvoorwaarden, dat werd vanochtend bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers van Rabobank. De totale nettowinst in 2012 bedroeg 2.112 miljoen euro, 20% minder dan in 2011. “De Rabobank kijkt terug op een moeilijk jaar, waarin economisch herstel uitbleef. De Nederlandse economie kromp in 2012 sterker dan aan het begin van het jaar werd vermoed. Kenmerkend waren een afname van de consumptie, oplopende werkloosheid, dalende huizenprijzen en een gebrek aan investeringen door bedrijven. De schuldencrisis zorgde voor onzekerheid op de financiële markten. Vooral het binnenlands retailbankbedrijf zag zijn resultaat relatief sterk teruglopen als gevolg van hogere waardeveranderingen, een lager renteresultaat en oplopende bedrijfslasten. Daarnaast viel vooral het resultaat van Rabo Vastgoedgroep aanzienlijk terug en drukte de bankenbelasting het resultaat met 196 miljoen euro''.
Provincie: