vrijdag, 5. april 2013 - 9:17 Update: 03-07-2014 1:00

Duurzame energieveiling van start

Duurzame energieveiling van start
Den Haag

Meer dan 100 projecten voor zonne-energie, 3 windmolenparken, 18 vergistingsinstallaties, 25 biomassaketels en 12 duurzame warmte projecten. Met deze plannen willen groene ondernemers een hoeveelheid duurzame energie opwekken die gelijk staat aan het jaarlijkse verbruik van 200.000 huishoudens.

Dat is het resultaat van de eerste dag waarop ondernemers aanspraak kunnen maken op de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 2013 van het ministerie van Economische Zaken (EZ). De regeling werkt als een soort veiling en is zo opgezet dat met het beschikbare budget (€3 miljard in 2013) zoveel mogelijk duurzame energie wordt opgewekt. Ondernemers die zich op 4 april 2013 hebben gemeld maken de meeste kans op subsidie voor hun plannen.

Tot 13 mei 2013 krijgen groene ondernemers voorrang als ze genoegen nemen met een bedrag van maximaal 7 eurocent/kWh voor elektriciteit, 48,3 eurocent/Nm3 voor groen gas en 19,4 euro/GJ voor aardwarmte. In volgende rondes wordt het bedrag in stapjes verhoogd, maar neemt de kans op steun af. Met deze eerste ronde is namelijk al bijna de helft (€1,3 miljard van €3 miljard) van het budget vergeven.

De SDE+ regeling is bedoeld om het aandeel duurzaam geproduceerde energie te vergroten. Het kabinet wil dat in 2020 16% van alle energie die we gebruiken duurzaam is opgewekt.

 

Provincie: