dinsdag, 29. januari 2013 - 14:39 Update: 03-07-2014 1:05

Eerste NL-Alert test

Eerste NL-Alert test
Foto: Archief FBF.nl

Maandag 4 februari rond 12.00 uur zendt de overheid het eerste NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiel goed hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen. Dit jaar zendt de overheid in totaal drie controleberichten uit: op 4 februari, 6 mei en 4 november. NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel voor de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden zij ook beter geïnformeerd. Sinds de landelijke introductie van NL-Alert op 8 november jl. is NL-Alert al ingezet in Tolbert (Groningen) en in Meppel (Drenthe). In beide gevallen betrof het een grote brand waarbij veel rook vrij kwam.
Provincie: