donderdag, 28. maart 2013 - 8:18 Update: 03-07-2014 1:01

Eindhoven stapt naar Europese rechter om PSV-deal

Eindhoven stapt naar Europese rechter om PSV-deal

Eindhoven - De verbazing is omgezet in daden. De gemeente Eindhoven stapt naar de Europese rechter in Luxemburg. Dat heeft de overheidsinstantie bekendgemaakt.

De Europese Commissie heeft laten weten dat de PSV-deal staatssteun is, dat er twijfel bestaat over de verenigbaarheid van de deal met het Europese recht en dat gaat onderzoeken. De gemeente laat weten zeer verbaasd te zijn dat de Europese Commissie in deze fase van de procedure, voordat het onderzoek gestart is, al de conclusie trekt dat er sprake is van staatssteun. De gemeente heeft de Europese Commissie in 2011 al uitgelegd dat de prijs voor de grond marktconform was. Om daarvan zeker te zijn, heeft de gemeente juist een onafhankelijke taxateur de grondtransactie laten waarderen, volgens de richtlijnen die de Europese Commissie geeft in de “Mededeling van de Commissie betreffende staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties”. De gemeente vindt het besluit en de werkwijze van de Europese Commissie prematuur, juridisch niet juist en onzorgvuldig. De gemeente ziet zich dan ook genoodzaakt om beroep in te stellen bij het Gerecht in Luxemburg. Na een radiostilte van ruim anderhalf jaar van de zijde van de Europese Commissie, blijkt dat de Europese Commissie in haar besluit van 7 maart 2013 aanvullende vragen en een extra eis stelt: zij meent dat zelfs al zou de transactie overeenkomstig de getaxeerde marktwaarde plaatsvinden, de gemeente ook het voornemen moet hebben om op de transactie winst te maken. Dit laatste is volgens de gemeente niet in lijn met de geldende rechtspraak en de richtlijnen over grondtransacties. Winstgevendheid is niet relevant. Het gaat om de vraag of er een marktconforme prijs is betaald.
Provincie: