zaterdag, 6. april 2013 - 17:25 Update: 03-07-2014 1:00

Explosieve ledengroei Nieuw Republikeins Genootschap

Explosieve ledengroei Nieuw Republikeins Genootschap
Explosieve ledengroei Nieuw Republikeins Genootschap
Foto: Archief FBF.nl
Explosieve ledengroei Nieuw Republikeins Genootschap
Explosieve ledengroei Nieuw Republikeins Genootschap
Foto: Archief FBF.nl
Explosieve ledengroei Nieuw Republikeins Genootschap
Amsterdam

Sinds de aankondiging van de troonswisseling is het ledental van het Nieuw Republikeins Genootschap explosief gegroeid.

In de laatste weken hebben zich veel nieuwe leden aangemeld. Stond te teller einde januari nog op 1200 leden, het aantal aanmeldingen sindsdien leverde 800 nieuwe leden op. Het NRG verwacht een verdere sterke groei zolang de oranjehype aanhoudt. Dit meldt het Genootschap op zijn site. Er meldde zich ook een dame van 87 jaar, levend van haar AOW-pensioen, die meedeelde, dat zij haar lidmaatschapschap van een andere maatschappelijke organisatie opzegde om een financiele bijdrage te willen leveren aan de promotie van de Republiek. Zij was de oranjeretoriek zat.

Onder de bestaande en nieuwe leden bevindt zich een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving zoals, treinconducteurs, militairen, ondernemers, journalisten, studenten, gepensioneerden, etc. Het merendeel van de nieuwe leden, zoals voornoemde dame, geeft aan dat zij zich enorm storen aan de persoonsverheerlijking van Beatrix, Willem-Alexander en Maxima, die door de RVD over Nederland wordt uitgestort en die door en belangrijk deel van de Nederlandse pers klakkeloos wordt overgenomen.

Het NRG constateert een brede onderstroom in de Nederlandse samenleving, die zich afkeert van de oranjes en van de monarchie. Deze onderstroom wordt door de pers en de politiek onvoldoende waargenomen. Politieke partijen kunnen juist steun verwerven door zich kritisch op te stellen tegenover de huidige oranjegekte. Het NRG is dan ook verbaasd dat tot nog toe zo weinig parlementariërs een principieel standpunt innemen in zake het afleggen van de eed van trouw aan de Koning. Juist zij zouden de zuivere democratische verhoudingen in Nederland moeten waarborgen door niet naast hun eed als parlementariër ook nog een tweede een af te leggen. De Nederlanders doorzien dit, waardoor de kritische houding tegenover de monarchie verder groeit. De vereniging het Nieuw Republikeins Genootschap streeft al meer dan 15 jaar er naar om op democratische wijze te komen tot een gekozen staatshoofd in Nederland.

Provincie: