woensdag, 27. maart 2013 - 9:39 Update: 03-07-2014 1:01

Extern toezicht woningcorporaties volledig bij Rijk

Extern toezicht woningcorporaties volledig bij Rijk
Foto: Archief FBF.nl

Den Haag - Het externe toezicht op woningcorporaties wordt volledig ondergebracht bij het Rijk.

Daartoe gaat het Rijk naast het toezicht dat zij al houdt op de volkshuisvestelijke prestaties ook het financieel toezicht op zich nemen. De rol van de huidige financieel toezichthouder, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) wordt beperkt tot het saneren van woningcorporaties en het organiseren van projectsteun. Dat schrijft minister Blok (Wonen) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De minister reageert met zijn voorstellen op het eerder dit jaar uitgebrachte advies van de commissie Hoekstra. De commissie onder leiding van oud- staatsraad Rein Jan Hoekstra werd ingesteld naar aanleiding van de problemen bij woningcorporatie Vestia. De commissie kreeg de opdracht te adviseren over het versterken van het in- en externe toezicht op woningcorporaties in het licht van de financiële risico’s die corporaties lopen.
Provincie: